ABB, Beograd Izrada projektne dokumentacije za zamenu pogona radnog točka frekventno regulisanim pogonom na rotornom bageru SchRs630 – G7
Krajnji korisnik: PK „Polje D“