Isporuka, kompletiranje mrežne opreme i puštanje u rad sistema S7-400 za odlagač A2RsB-8500.60.1