Projektovanje, izrada i isporuka pogonskog bloka i upravljačkog sistema za pogon kablovskog bubnja na rotornim bagerima (8 kompleta)