Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice 3x1MW, B=1600 – MSD2, TAKRAF