Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Mobilne raspodelne stanice3x1MW, B=1600 – MSD1, TAKRAF