Isporuka opreme, nadzor nad montažom, ispitivanje i puštanje u rad, izrada dokumentacije izvedenog stanja novog regulisanog pogona radnog točka rotornog bagera SchRs350-G4 (Danfoss FC302, 315kW)
Krajnji korisnik: PK „Polje B“