Izrada glavnog projekta modernizacije tračnog odlagača KRUPP ARs1600/(37+60)x18 – O5