Elektroprojekat tračnog transportera SU2000 sa primenjenom frekventnom regulaciojom
Krajnji korisnik: PK „Tamnava Južno polje“