Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za rotacije bagera SRs1300 – G8

Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za automatski rad bagera SchRs630 – G7

Projektovanje, izrada i isporuka kompletne elektroopreme, puštanje u rad za bager dreglajn EŠ5/45

Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs1300 – G8

Projektovanje, izrada i isporuka upravljačko regulacione opreme za pogon transporta bagera SRs2000 – G2

Projektovanje, integracija i isporuka upravljačke opreme SIMATIC S7-400 za rotorni bager SRs2000

Projektovanje i izrada opreme za rekonstrukciju upravljačkog sistema bagera C-700S