Projektovanje, isporuka opreme, softver i puštanje u rad rashladnih jedinica na reduktorima tipa FLENDER B3FE 19 na pogonskim stanicama MSD-1 i MSD-2 (TAKRAF)
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“