Zamena sistema upravljanja rotornog bagera SRs2000.32/5.0 + VR90+/-10 – G2, TAKRAF Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za klima komoru S-11 Klinike za urgentnu i internu medicinu

Zamena frekventnog regulatora i popravka automatike za odsisnu klima komoru Klinike za hematologiju u objektu VMA

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U1

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera dreglajna EŠ6/45 – EŠ3

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U3

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad bagera Vedričara ERs1000/20
Krajnji korisnik: EPS, RB „KOLUBARA“

Isporuka elektroopreme, ispitivanje i puštanje u rad Pogonske stanice 4x400kW, B=1600 – U6